Palvelut

Suoritamme KONEELLISTA PUUNKORJUUTA niin päätehakkuilla kuin myös harvennuksilla.

Kesäisin suoritamme TIENVARSIEN RAIVAUSTA raskaan sarjan vesakkomurskaimella, jonka työleveys on 1,5 metriä. Murskain rikkoo vesakonkannot hidastaen näin uuden vesakon nousua. Kysy tarjousraivausta tarvitseville tieosuuksille!

KAPPALETAVARAN KULJETUKSET Kuljetamme omat tuotteemme nosturilla ja aukeavalla kontilla varustetulla kuorma-autolla. Samaan autoon on vaihdettavissa myös pelletin puhalluskontti.

Teemme TIEOJIEN KUNNOSTUSTA, OJIENKAIVUUTA, LAIKUTUSTA ja kaikkea muuta MAANRAKENNUSTYÖTÄ 16 t telakoneella. Kysy tarjous tienkunnostuksesta (sisältää raivauksen ja tarvittaessa puiden poiston)!

Teemme myös ENERGIAPUUN KORJUUTA.Kysy tarjous!

VUOKRATTAVANA 2000 kg kokonaiskantavuudeltaan oleva jarrullinen ja kuomullinen peräkärry. Hinta 39€ /vuorokausi