Koneellinen puunkorjuu

Suoritamme KONEELLISTA PUUNKORJUUTA niin päätehakkuilla kuin myös harvennuksilla.